Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid kan eenvoudigheidshalve worden vertaald als “juridische verantwoordelijkheid”.
Op het aloude uitgangspunt, dat ieder de eigen schade draagt, zijn in de loop der tijden steeds meer uitzonderingen ontstaan. Onder voorwaarden kan recht bestaan op vergoeding van schade die het directe gevolg is van een onrechtmatige daad. Echter ook bij een rechtmatige daad (bijvoorbeeld een rechtmatige handeling van de gemeente) kan onder omstandigheden recht op schadevergoeding bestaan.
 
Dus heeft U schade, aan lichaam (letselschade) of aan zaken (auto, woning, kleding, en dergelijke) of wordt U door iemand voor een schade aangesproken, dan helpen wij U graag om Uw mogelijkheden van verhaal c.q. van verweer te onderzoeken.