Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Wij staan zowel werknemers als werkgevers terzijde met advies en zonodig hulp in een procedure bij elk denkbaar geschil dat verband houdt met arbeid. Denk bijvoorbeeld aan ontslag via UWV of kantonrechter, beëindigingsovereenkomst, kennelijk onrdelijk ontslag, achterstallig loon, en concurrentiebeding.
 
Met het arbeidsrecht staat in nauwe verbinding het sociaal zekerheidsrecht: daarbij moet U denken aan (geschillen over) werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bijstandsuitkering, pensioen en dergelijke. We voeren bezwaar-, beroeps-, hoger beroeps- en klachtprocedures. Ook op die terreinen kan onze arbeidsrechtspecialist U van dienst zijn. Een second opinion is uiteraard ook mogelijk.