Betalingsproblemen en faillissement

Tijdige en goede juridische hulp is van groot belang zodra een persoon of een onderneming (structureel) niet langer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Alle hiermee samenhangende rechtsregels schaart men meestal onder de noemer “insolventierecht”.
 
Bent U zelf in een dergelijke probleemsituatie geraakt, neemt dan zo snel mogelijk contact op.
Er kan worden getracht de schulden te saneren zonder dat er een rechter aan te pas komt. Maar ook kunnen we nagaan of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, een surséance van betaling of een faillissement uitkomst biedt. Mr. Stassen wordt regelmatig door de rechtbank ingeschakeld als curator in faillissementen. De vereiste kennis en vaardigheden zijn dus beschikbaar.
 
Heeft U te vorderen van iemand die in betalingsproblemen is geraakt, dan bekijken we met U de mogelijkheden, bijvoorbeeld of beslaglegging verstandig is (zie ook het tabblad “Incasso’s”).