Contractenrecht

Een contract, ook wel overeenkomst genoemd, is de belangrijkste bron van verbintenissen. Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking op grond waarvan de ene partij tot een prestatie verplicht is en de andere partij tot die prestatie is gerechtigd. Uit een contract kunnen meerdere verbintenissen volgen. Een voorbeeld: koopt U bij de bakker een brood, dan is de bakker verplicht om dat brood te leveren (aan U ter hand te stellen en over te dragen) en bent U gerechtigd dat brood in ontvangst te nemen. Daar staat tegenover dat U dan verplicht bent om de koopprijs te betalen, tot het ontvangen van welke betaling de bakker is gerechtigd. Naast de verbintenissen uit overeenkomst bestaan ook verbintenissen uit de wet (zie tabblad Burgerlijk recht overig). 
 
Terugkomend op de contracten:
“Afspraak is afspraak”, zo luidt een bekend gezegde. Helaas ligt dat in het leven van alledag vaak niet zo eenvoudig. Niet-nakoming kan leiden tot een plicht om de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden.
Heeft U een overeenkomst gesloten en ontstaan daarover problemen, neem dan eens contact met ons op. 
 
Maar beter nog is dat U zich eens vooraf laat adviseren, voordat U contracteert. Voorkomen is beter dan genezen!