Klachten

Ons kantoor is niet aangesloten bij een geschillen- of klachtencommissie.
 
Wel beschikken we over een interne klachtenregeling. Die luidt als volgt:
 
1. Heeft U vragen, zijn er onduidelijkheden of heeft U het gevoel dat er iets mis is of mis dreigt te gaan, of bent U op enig moment niet tevreden over (een onderdeel van) onze dienstverlening, neem dan altijd direct eerst even telefonisch contact op met de behandelend advocaat of Anne Marie Cromheecke via een mail aan a.cromheecke@stassengulikersadvocaten.nl. De ervaring leert dat in dit contact de meeste (eventuele) plooitjes al meteen kunnen worden gladgestreken. Vaak blijkt immers geen sprake van een “echte” klacht, maar meer van een onduidelijkheid of van miscommunicatie.

Eventueel, afhankelijk van de aard van de situatie, of als U dat zelf wenst, zal de behandelend advocaat U voor een persoonlijk onderhoud uitnodigen teneinde een en ander te bespreken.

 

2. Mocht het vorenstaande niet leiden tot een tevredenstellende oplossing, dan zal de behandelend advocaat ingeval van een klachtsituatie de interne klachtenfunctionaris inschakelen. Voor ons kantoor is dat Anne Marie Cromheecke.

De klachtenfunctionaris zal U uitnodigen voor een persoonlijk onderhoud, in eerste instantie buiten aanwezigheid van de behandelend advocaat (tenzij hij dat zelf is uiteraard).

De klachtenfunctionaris inventariseert nauwkeurig wat nu eigenlijk precies de klacht is. Hij zoekt in overleg met U en zonodig in overleg met de behandelend advocaat naar een oplossing.

Wordt die oplossing gevonden, dan wordt dat in schriftelijke vorm aan de cliënt bevestigd. Levert ook deze bespreking onverhoopt niet het gewenste resultaat, dan staat voor U als cliënt nog de weg open om zich te wenden tot:
– de plaatselijke Deken der Orde van Advocaten, tel. 043 – 352 03 32,
– of (ingeval van Mr. Stassen tevens) de vFAS, zie http://www.verenigingfas.nl/, onder “organisatie”, onderdeel “klachtenreglement”,
– of, afhankelijk van het gerezen geschil, tot de bevoegde rechter.