Mr. H.J.M. (Tineke) Gulikers

Mr. H.J.M. (Tineke) Gulikers volgde aanvankelijk te Luik een opleiding tot tolk-vertaler. Vervolgens behaalde zij in 1978 haar rechtenbul aan de Universiteit van Nijmegen. In 1979 werd zij beëdigd als advocaat. Tot 1987 was zij als advocaat werkzaam te Maastricht bij het kantoor dat thans Boels Zanders heet. Van 1987 af hield zij zelfstandig praktijk aan Het Bat te Maastricht, welke praktijk in 1993 is samengevoegd met de praktijk van haar echtgenoot Mr. Bert Stassen. Zo ontstond Stassen & Gulikers Advocaten.
Het accent binnen de praktijk van Mr. Tineke Gulikers ligt op het terrein van het personen- en familierecht. Haar actieve taalbeheersing van het Frans, het Engels, het Duits en het Spaans komt in dat kader geregeld van pas.  
Mrs. Gulikers en Stassen hebben samen twee zoons. In haar vrije tijd mag Mr. Gulikers graag een goed boek lezen en een wandeling maken.