Personen- en familierecht

Dit is een zeer breed rechtsterrein, dat de laatste jaren bovendien fors in beweging is. Wij kunnen U helpen met advies, bijstand in procedures, of met een second opnion, in geschillen betreffende echtscheiding / verbreking samenwoonrelatie, gezag over minderjarige kinderen, omgang met minderjarigen, partner- en kinderalimentatie, verdeling en/of verrekening van vermogen na scheiding of na overlijden, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om huwelijkse voorwaarden, wijziging van voornaam of achternaam, adoptie, curatele, bewindvoering over het vermogen van meerderjarigen, voogdij, en mentorschap. 
 
In het bijzonder bent U bij ons aan het juiste adres voor echtscheidingsbemiddeling. In dat geval zitten beide partners samen met de bemiddelaar om tafel om de gevolgen van de verbreking van het huwelijk / de samenwoning te regelen. Vooral, maar niet uitsluitend, wanneer er minderjarige kinderen zijn, is bemiddeling positief; de stress rondom de scheiding is dan beperkter. Bemiddeling heeft bovendien tot voordeel, dat de kosten minder hoog zijn dan wanneer iedere partij een eigen advocaat heeft. Meer informatie over scheidingsbemiddeling kunt U vinden op de website van de beroepsorganisatie waarbij Mr. Bert Stassen is aangesloten: www.verenigingfas.nl.
 
Voor percentages van indexering van alimentatie kunt U raadplegen: www.lbio.nl