Strafrecht

De overheid stelt bepaalde ongewenste gedragingen bij wet strafbaar. Veel van die wetsbepalingen zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, maar ook in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet, de Wet Wapens en Munitie of de Opiumwet, komen dergelijke regels voor.  
 
Jeugdigen en volwassenen kunnen in diverse hoedanigheden in aanraking komen met politie en justitie: bijvoorbeeld als verdachte, als slachtoffer of als getuige. Ook een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, kan onder omstandigheden als verdachte worden vervolgd.
 
Onze strafrechtspecialist kan U van advies dienen en U bijstaan in een procedure indien U in enigerlei hoedanigheid met politie en justitie in aanraking komt of bent gekomen. Voor een second opinion kunt U ook terecht bij onze strafrechtspecialist.